Προδιαγραφές προϊόντος

Οι προδιαγραφές όλων των υλικών που χρησιμοποιούμε για τη δουλειά μας αναλύονται στα πιο κάτω αρχεία:

Οροφή και Γενική Μόνωση

Στεγανοποίηση

 

Στην Duratherm Insulation, χρησιμοποιούμε συνεχώς τις πιο πρόσφατες διαδικασίες και υλικά που διατίθενται στην αγορά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.