Η Duratherm Insulation ιδρύθηκε το 2007 στο Δάλι, στη Λευκωσία ως μια εταιρεία που προσφέρει θερμομόνωση οροφής για κατοικίες, κτίρια γραφείων, καταστήματα, αποθήκες υπόστεγα και φάρμες σέ ένα επίπεδο που δεν ήταν διαθέσιμο στην αγορά τη συγκεκριμένη περίοδο.

Από την αρχή, η  εταιρεία χρησιμοποίησε οικολογικά υλικά μόνο, φιλικά προς το περιβάλλον, μία από τις ελάχιστες εταιρείες στην αγορά που το έπραξε αυτό καθώς επίσης  και διαδικασίες εγγεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρχικά, η εταιρεία πρόσφερε υπηρεσίες στεγανοποίησης της οροφής, αλλά μετά επέκτεινε τις δραστηριότητές της ώστε να συμπεριλαμβάνει τη Θερμική Μόνωση Οροφής, Γενική Μόνωση και Βιομηχανικά Δάπεδα.

Η υποστήριξη στην εξυπηρέτηση του πελάτη ήταν και θα είναι πάντα υψίστης σημασίας για την Duratherm Insulation, με στόχο την εξασφάλιση της πλήρης ικανοποίησης του πελάτη.